mindenovi
mindenovi

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 Ha úgy gondolod, hogy a "tarsolyodban" lévő anyagokat szívesen megosztanád velünk, akor próbáld meg a megfelelő modulba feltölteni. Ha nem sikerül, küld el mail címemre!

Sajnos képeket nem biztos, hogy tudsz beilleszteni, de ha elküldöd, akkor azt is felteszem! 

 Márti

 

Mail: 

 

 Tanács regisztrációhoz:
- egyedi felhasználó nevet válassz! 
- várd meg a visszaigazoló mailt
- ha nem sikerül belépned kérj jelszóemlékeztetőt
- nem én intézem, tőlem függetlenül működik 
- újra próbáld meg

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Beszélgessünk
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

 

 

Ennyien jártak itt
Indulás: 2008-07-23
 

Szívügyem:

én is érintett vagyok

Figyelj rájuk!!!!

 


 

 

 

 

Hasznos oldalak
 

 

 

 

Ha tetszik, tedd ki honlapodra!

 

      

 

Matematika
Matematika : Játékban a matematika /1

Játékban a matematika /1

  2008.08.30. 15:35

A külső világ tevékeny megismerése során szerezhető matematika tartalmú tapasztalatok, játékok az óvodai nevelésben. Szeverényi Andrásné – Istvánffy Gabriella

Szeverényi Andrásné – Istvánffy Gabriella

Játékban a matematika

A külső világ tevékeny megismerése során szerezhető matematika tartalmú tapasztalatok, játékok az óvodai nevelésben.


Tartalom

1. A külső világ tevékeny megismerése
2. Az értelmi nevelés óvodáskori jellemzői
3. Gondolkodás fejlődése a tevékenységek fonalán
4. A gyermek útja a valóság megismeréséhez: amelyben él, a JÁTÉK
5. Az óvodai tevékenységek matematikája
6. Játékok a külső világ tevékeny megismeréséhez

 • A tevékenységek matematikája

 • Az eszközök matematikája

 • A természet matematikája

Felhasznált irodalom


„Az élet legősibb, legigazibb foglalata a természet.
A fejlődéshez maga a természet adja meg a megfelelő alapokat és feltételeket.” (O. Decroly)

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a külső világ tevékeny megismerése 3. pontjában az alábbiakat írja.
„ A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut a gyermek. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete”

2. Az értelmi nevelés óvodáskori jellemzői:

A környező világ megismerése, birtokbavétele a gyermekeknél igen korán jelentkező vágy. Építenünk kell természetes kíváncsiságukra, érdeklődésükre.
Az óvodába kerülő gyermek már rendelkezik bizonyos tapasztalatokkal, ezek olyan élmények, amelyek tényeket és viszonyokat tükröznek. / Apa magasabb, mint anya. A testvéremnek kevesebb babája van, mint nekem. Az én hajam hosszabb, mint Katáé.../

A matematika nagyon absztrakt, de éppen ez a fő tudományos értéke, erőssége, mert ez azt jelenti, hogy nagyon sokféle konkrét jelenség közös lényegét sűríti magába. Az értelmi fejlődés folyamatában a matematikai nevelésnek – a gondolkodás fejlesztése és a valóság mennyiségi és formai viszonyainak megismerése révén – van nagy szerepe.

A gyermek fejlettségéhez mért érdekes feladat, problémahelyzet felkelti az érdeklődését, mozgósítja találékonyságát. A mozgás, a játékokkal való tevés-vevés kiemelkedő szerepet játszik a matematikai tapasztalatszerzésben.

Varga Tamás fogalmazta meg az alábbiakat: ha esztétikai élményeken keresztül ismeri meg a kisgyermek a geometriai jelenségeket, ha a játékain keresztül engedjük, hogy matematikát is tanuljon az óvodás gyermek, akkor nem lesz idegen tőle ez a világ.

Minél többet lát, él meg a gyermek, annál több lehetősége van a környezeti relációk és hatások reprodukálására. Fontos, hogy a gyermek meg akarja ismerni, a felnőtt meg akarja ismertetni a világot, s a megismerés folyamatában tanuljon élénk értelmi, érzelmi és akarati megnyilvánulásokat.
Nagyon szerencsés lélektani helyzetben van az óvodapedagógus, hiszen a gyermekekével megegyező motivációs bázison nyugszanak késztetéseik. A gyerek meg akarja ismerni, az óvónő meg akarja ismertetni a világot.

3. Gondolkodás fejlődése a tevékenységek fonalán:

A gyermeki személyiség kibontakoztatása az óvodai nevelés komplex felfogását figyelembe véve a cselekvés és gondolkodás, – az érzelem és gondolkodás – az ismeretszerzés és gondolkodás összefüggéseinek pontos ismeretét feltételezi az óvodapedagógus részéről.

Az óvodai ismeretszerzés, a gondolkodás fejlesztése csakis az óvodapedagógus – gyermek és a gyermek – gyermek közötti társas kapcsolatok pozitív érzelmi töltésének légkörében valósítható meg.

Az érzelemmel telített, játékos, képzeletgazdag gondolkodás fejlődése, olyan matematikai tapasztalatok nyújtásával realizálható, ami az óvodáskorú gyermek sajátos igényeinek, fejlődési ütemének legjobban megfelel. A gondolkodást legfőképp a cselekvés mozgósítja, a cselekvés állandóan hat, reális átmenetet valósít meg a tárgyakkal végzett cselekvések síkjáról, az intellektuális tevékenységek síkjára.

A tapasztalat, a tevékenység nyújtotta élmény és a gondolkodás összefüggései világosan láttatják, hogy a gyermekek cselekvés, önálló tevékenység közben tanulnak meg látni, figyelni, feladatokat megoldani, gondolkodni.

A külső világ tevékeny megismerése, a természeti, emberi, tárgyi környezetben való eligazodás az ezzel összefüggő tapasztalatszerzésből, ismeretszerzésből áll.
E folyamatba kell beágyazni a gondolkodás fejlesztését, vagyis a gyermekek környezetéből kell kiemelni a tájékozódás, az ismeretszerzés közvetlenül érzékelhető tartalmát. E közvetlenül szerezhető tartalom más ősszel, más télen, tavasszal, és nyáron tartalmában és változásában egyaránt. Tehát, ahogy a gyermekeknél egyes tárgy emlékképe berögződött, más helyzetben, más változatban is felhasználható ismeretanyaggá válik, ugyanúgy a külső világ tevékeny megismerése közben a gondolkodás fejlődése azt jelenti, hogy a gyerekek képessé válnak a változásokkal járó érzékleti érzékelhető összefüggések felfogására, és elsajátítják azokat a fogalmakat, amelyekkel az érzékelhető folyamatokat kifejezhetik.

A gyermek kezdeményező, felfedező megnyilvánulásait értő, elfogadó, megerősítő óvodapedagógus sokat tehet a gondolkodásfejlesztés érdekében. Megerősíthetjük a gyermekekben azt az érzést, hogy bízzon önmagában, hogy bátran kezdeményezzen, és keressen új utakat, különböző lehetőségek közül megfelelő megoldásokat válasszon.

A gondolkodásfejlődés egyik forrása az érzelmi tapasztalás, a másik a mozgásfejlődés. Mindannyian tudjuk, hogy a mozgások eredményeként létrejött észlelés öröme, a mozgás ismétlésére ösztönzi a gyermekeket, míg az ismétlődő érzékelő mozgás elvezet a begyakorolt legcélszerűbb mozdulathoz, melyeknek nyoma az agyában érzékelési mozgás sémaként rögzülnek, s melyek alapját képezik a tapasztalatok, gondolkodássá fejlődésében. Gyakorlással leegyszerűsödnek a mozgássorok, s ez már tudást jelent a gyermek számára.

Az óvodai nevelés széles tevékenység bázison nyugszik. A sokfajta tevékenység szükségességét az a pedagógiai-pszichológiai tény indokolja, mely szerint egyedül a tevékenységben való aktív részvétel képes lényegi és tartós változást létrehozni a személyiségben.

4. A gyermek útja a valóság megismeréséhez: amelyben él, a JÁTÉK

A pszichológia a játékot – 7 éves kor előtt – életmódnak, viselkedésmódnak, elsődleges életkategóriának tekinti és nem csupán egy tevékenységnek a többi közt.
A gyermek ebben az életkorban tanul meg hatékonyan mozogni, észrevenni, kérdezni, gondolkodni, kifejezni magát... Ez a tanulási folyamat szinte teljes egészében a játékban talál közvetítő közegére.

A gondolkodás kialakulása és fejlődése a tevékenységek fonalán, azon belül a játék fejlődésének folyamán halad.

A játék fontos módszere az óvodáskorú gyermek nevelésének. Ez az időszak kevésbé a tudatos tanulásból áll, sőt többnyire közvetlenül nem látható módon megy végbe.

Az óvodában meg kell erősíteni a gyerekek motivációs bázisát, s érzelmeik stabilizációjával kell őket nyitottá tenni a világ iránt. A játékkal teremtjük meg adekvátan a gyermek és környezete közti együttműködést, a környezet megismerését, ezáltal szociális és értelmi képességeinek fejlődését.

A széleskörű cselekvésre, manipulációra, játékra orientált óvodai nevelési folyamat vezethet csak a motivált tanuláshoz, a világ iránt érdeklődő és szenvedélyesen megismerni akaró gyermeki beállítódáshoz.

Mindez nem jelenti azt, hogy az óvodában ugyanolyan jelentősége van a gyermekek ismereteinek rendezésére, azok bővítésére és e folyamatban a megismerő képességek tervszerű, szándékos fejlesztésére, a gondolkodási műveletek, a gondolkodás tudatos fejlesztésére mint az iskolában.

Lényeges, hogy a tanulási folyamat legyen annyira érdekes, mint egy jó játék, a gyermek önkéntelenül csodálkozzék rá a világ dolgaira, jelenségeire és ezáltal tapadjon meg benne az ismeretanyag.

A gyermek útja tehát a valóság megismeréséhez, amelyben él a JÁTÉK.
A játék a legfőbb személyiségfejlesztő lehetőség, hisz minden tanulási tartalom megjelenik benne, az ismeret, a jártasság, a készség, melyek eredményeként fejlődnek a képességek és a viselkedés. Vannak olyan játékok, amelyek szinte magukban hordozzák a problémát, és már tárgyi mivoltukban is tájékozódásra, valamely megoldás elgondolására késztetik a gyermeket. A kiscsoportban oly jellemző a játéknak, mint eszköznek kipróbálása során, mibenlétének, mirevalóságának kipróbálása kapcsán nagyrészt próba-szerencse megismeréssel találkozunk, melyet egy fontos, lélektanilag magasabb fokú mentális tevékenységforma követ. A tevékenység fejlesztő hatása abban van, hogy maga csinálhatja, maga próbálhatja ki, saját tapasztalatot szerezhet. Semmi nem olyan fejlesztő hatású, mint a saját tapasztalat, amiben benne foglaltatik a negatív tapasztalatok személyiségépítő hatása is.

A gyermek a környezeti valóságról szerzett elsődleges információit is játékosan, a szimbolikus és szerepjátékaiban dolgozza fel. A játékba integrált tevékenységek során a verbális, motoros, szociális tanulás biztosítottá válik. A matematikai játékok tevékenységbe ágyazódása nemcsak az érdeklődést, a figyelem nívóját emeli, hanem az intellektuális teljesítményt is. Ezért is fontos, hogy a gyermek a megismerő folyamatok közben önkéntelenül rácsodálkozzák a világ újabb és újabb dolgaira, jelenségeire, s az érdeklődés váltsa ki belőle a szándékos megismerést.

A megismerési folyamat egyes fázisai, az érzékeléstől a gondolkodásig hosszas átalakuláson mennek végbe. A mozgásba, cselekvésbe ágyazott érzékelés, észlelés, képzelet, emlékezet alakulásán keresztül jut el a gyermek a gondolkodásig. Természetesen a gondolkodás is különböző fázisokon keresztül fejlődik.

Mielőtt azonban valamire tanítani szeretnénk, előbb fel kell fedeznünk, mit tud arról, és ahhoz igazítva fejleszthetjük készségeit, képességeit. Érdemes azt is szem előtt tartani, hogy a pozitív motivációt a cselekvési lehetőség megteremtése jelenti.

5. Az óvodai tevékenységek matematikája

A tevékenységek matematikájánál alapvetések:

 • egyszerű feladatok megoldására alkalmas tevékenységek / pl. szalvétahajtogatás/

 • játékos problémaszerű feladat /rendrakás a babakonyhában/

 • versenyfeladat – versenybe ágyazott problémaszerű feladat – /keressétek meg.../

 • gyakorlati célú feladat – gyakorlati célú problémaszerű feladat – /őszi levélsöprés, belefér-e ez a kupac levél a talicskába/

A tevékenységek matematikájának példái az énekes játékok témakörében. A dalos játékok, egyszerű népi játékok, kiszámolók, mondókák között érdemes körülnézni. Nagyon sok matematikai viszonyt találunk, ami felhasználható közvetett módon. Ebben a tevékenységben azt keressük meg, hogy mit tudunk beépíteni egy-egy dalos játékból a matematikai tartalmak közé. /Ehhez ad segítséget az 1. sz. Keress és találj meg! című játék/

Ajánlatos elemzési kérdések önmagunk számára

 • A tevékenységek, helyzetek, eljárások összefüggése a gyermekek aktivitásával, hangulatával, érdeklődésével.

 • A tevékenységek, eljárások megoszlása az általuk kiválasztott pszichikus folyamatok összefüggése.

 • A motiváló helyzetek, eszközök összefüggése a gondolkodás fejlesztésében.

Tulajdonképpen az összes óvodai tevékenységforma gazdagon hordozza magában a matematikai tapasztalatszerzés formáit. A spontán tapasztalatszerzésen túl a játék mérhetetlenül nagy eszköztárat kínál a matematikai tapasztalatok megszerzésére. Nincs is mindig szükség mesterséges eszközökre. A gömbölyű, szögletes, egyenes formák kiválogatása, illetve magának e tulajdonságnak észrevetetése könnyű feladat a meglévő játékeszközök tudatos felhasználásával. A babakonyha kistányér készletei adják, pl. a párosítás lehetőségét, a több – kevesebb – ugyanannyi fogalmának megértését. Az építőkockák eleve adják a téri viszonyok, magas alacsony, ugyanolyan magas relációjának kigyakorlását...

A felhasznált eszközöknél, vagyis az eszközök matematikájánál az óvodapedagógus az alábbi szempontokat mindig vegye figyelembe:

 • újszerűség

 • manipulálhatóság

 • színesség

 • kombinálhatóság

 • összetettség, komplexitás

 • problémaszituációban betöltött szerep

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha